Abodes of lord vishnu

66. Arulmigu Pundareegavalli Thayar sameda Devaraja Perumal Temple - Thiru Naimisaranyam

 
Moolavar   Devarajan, Sri Hari
Utsavar    
Thayar   Pundareegavalli, Sri Hari Lakshmi
Kshethram    
Pose & Direction   Standing pose facing East
Theertham Chakra Theertham, Gomukhi River, Nemi Theertham, Divya Visrantha Theertham
Vimanam   Sri Hari Vimanam
Sthala Vruksham   Tapovanam
Paadiyavar   Thirumangai Alwar
Travel Base   Dehradun
Nearest Railway Station   Naimisaranyam
 

 

Location

 

History

 

 

Architecture