Abodes of lord vishnu

68. Arulmigu Pundareegavalli Thayar sameda Neelamegha Perumal Temple - Thirukkandamennum Kadinagar (Dev Prayag)

 
Moolavar   Neelamegha Perumal, Purushothaman
Utsavar    
Thayar   Pundareegavalli Thayar
Kshethram    
Pose & Direction   Standing pose facing East
Theertham Mangala Theertham, Ganga River
Vimanam   Mangala Vimanam
Sthala Vruksham    
Paadiyavar   Periyalwar
Travel Base   Haridwar
Nearest Railway Station   Haridwar
 

 

Location

 

History

 

 

Architecture