Abodes of lord vishnu

69. Arulmigu Aravindhavalli Thayar sameda Badhri Narayana Perumal Temple - Thiruvadhari Ashramam (Badrinath)

 
Moolavar   Badri Narayanan
Utsavar    
Thayar   Aravindhavalli Thayar
Kshethram    
Pose & Direction   Sitting pose facing East
Theertham Tapta Kundam
Vimanam   Tapta Kanjana Vimanam
Sthala Vruksham   Badri Vruksham (Date tree)
Paadiyavar   Periyalwar, Thirumangai Alwar
Travel Base   Badrinath
Nearest Railway Station   Rishikesh
 

 

Location

 

History

 

 

Architecture