lord Shiva

Jyothirlingam Temples

  Saurashtra Somnatham Cha Shrishaile Mallikarjunam ||
Ujjainyam Mahakalomkare Mammaleshwaram ||
Parlyam Vaijnatham Cha Dakinyam Bheem Shankaram ||
Setu Bandhe Tu Ramesham Nagesham Daruka Vane ||
Varanasya Tu Vishwesham Tribakam Gautamitate ||
Himalaye Tu Kedaram Ghurmesham Cha Shivalaye ||
Aetani Jyotirlingani Sayam Prataha Pathennaraha ||
Sapta Janma Kritam Papam Smaranen Vinashyati ||
 

 

 
Somnatham Somnath,Gujarat
Mallikarjunam Srisailam,Telungana
Mahakaleswaram Ujjain, Madhya Pradesh
Mammaleshwaram Omkareshwar, Madhya Pradesh
Vaiijanatham Parli,Maharashtra
Bhimasankaram Bhimasankar, Maharashtra
Rameswaram Rameshwar, Tamil Nadu
Nageswaram Dwaraka, Gujarat
Vishwesham Varanasi, Uttar Pradesh
Triyambakam Nashik, Maharashtra
Kedharam Kedharnath, Uttaranchal
Ghurmesham Aurangabad, Mahashtra