Slokas

 

 

 
Lalitha Sahasranamam Tamil English Sanskrit
Lalitha Trishati Tamil English Sanskrit
Lalitha Trishati Namavali Tamil English Sanskrit
Lalitha Pancharathnam Tamil English Sanskrit
Lalitha Navarathna Mala Tamil English Sanskrit
Vishnu Sahasranamam Tamil English Sanskrit
Lingashtagam Tamil English Sanskrit
Shiva Panchaksharam Tamil English Sanskrit
Sri Rudram Tamil English Sanskrit
Sri Chamakam Tamil English Sanskrit
Mruthunja Sthothram Tamil English Sanskrit
Purusha Suktham Tamil English Sanskrit
Sri Suktham Tamil English Sanskrit
Vishnu Suktham Tamil English Sanskrit
Narayana Suktham Tamil English Sanskrit
Durga Suktham Tamil English Sanskrit
Manthra Pushpam Tamil English Sanskrit
Shanthi Panchagam Tamil English Sanskrit
Shyamala Dhandakam Tamil English Sanskrit
Sri Lakshmi Ashtagam Tamil English Sanskrit
Asthalakhmi Sthothram Tamil English Sanskrit
Sri Annapoorna Ashtagam Tamil English Sanskrit
Mahishasura Mardhini Sthothram Tamil English Sanskrit
Kanagadaara Sthothram Tamil English Sanskrit
Kamakshi Dukka Nivaarana Ashtagam Tamil English Sanskrit
Sri Rajarajeswari Ashtagam Tamil English Sanskrit
Sri Chandi Paadaha Tamil English Sanskrit
Runa Vimochana Sthothram Tamil English Sanskrit
Aathiya Hrudhayam Sthothram Tamil English Sanskrit